Autor: Andres Larin
on July 29, 2017
Vaatamisi: 266

Vastu võetud 15.05.2002

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on July 28, 2017
Vaatamisi: 237

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala ja eesmärk

(1) Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on July 28, 2017
Vaatamisi: 237

§ 1.  Seaduse ülesanne

 (1) Korteriühistuseadus sätestab korteriühistu õigusliku seisundi, tegevuse aluste ja lõpetamise erisused.

 

Loe lisa