Autor: Andres Larin
on July 29, 2017
Hits: 1096

Vastu võetud 15.05.2002

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.

Read more
Autor: Andres Larin
on July 28, 2017
Hits: 972

§ 1.  Seaduse ülesanne

 (1) Korteriühistuseadus sätestab korteriühistu õigusliku seisundi, tegevuse aluste ja lõpetamise erisused.

 

Read more
Autor: Andres Larin
on July 28, 2017
Hits: 897

1. peatükk KORTERIOMAND

§ 1.  Korteriomandi mõiste

 (1) Korteriomand on omand ehitise reaalosa üle, millega on ühendatud mõtteline osa kaasomandist, mille juurde reaalosa kuulub. Reguleerimata küsimustes kohaldatakse korteriomandile asjaõigusseaduse kinnisomandi sätteid.

Read more