Autor: Andres Larin
on Mai 02, 2017
Vaatamisi: 640

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse ülesanne

(1) Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine.

(2) Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Mai 01, 2017
Vaatamisi: 633

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

1. jagu
Reguleerimisala ja mõisted

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Märts 07, 2017
Vaatamisi: 537

1. peatükk
Üldsätted 

§ 1.  Seaduse eesmärk

 (1) Käesoleva seaduse eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.

Loe lisa