Koduabilise teenused

Koduteenused kõrvalabi vajavatele isikutele, kes vanaduse või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi või kellel puuduvad sugulased ja lähedased.

1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kes vanaduse, puude või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi ja kellel üldjuhul puuduvad sugulased ja lähedased.

Abi osutatakse teenuste osas, millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema.

2) Koduteenused on eakale või puudega isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla.

3) Koduteenust osutatakse kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu alusel, mis sõlmitakse sotsiaalosakonna juhataja ja koduteenust vajava isiku vahel. Lepingus lepitakse kokku tingimused, poolte õigused ja kohustused ning tasu suurus. Lepingu lisaks on hoolduskava, kus märgitakse teenuste loetelu, kestvus ja sagedus.

4) Koduteenust korraldab valla hooldustöötaja.

Isikliku abistaja teenus

1) Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine.

2) Õigus isikliku abistaja teenuse saamiseks on isikul, kes on võimeline isiklikku abistajat oma vajadustele vastavalt välja õpetama, andma talle adekvaatseid tööjuhiseid ning kes on vähemalt 18-aastane liikumispuudega, nägemispuudega või kerge vaimupuudega inimene.

3) Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja kliendi poolt antavatest tööjuhistest.

4) Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded määrab klient. Üldjuhul leiab klient endale isikliku abistaja ise.

5) Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.

6) Isikliku abistaja teenuse osutamiseks sõlmib vald vastavasisulise lepingu.

Võtke meiega ühendust juba täna kas kontaktivormi kaudu, kirjutage e-mailile info (ät) saarehaldus.ee või helistage telefonil (372) 513-1161.