Autor: Andres Larin
on Juuli 31, 2017
Vaatamisi: 2456

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Teeseadus sätestab tee suhtes esitatavad nõuded, tee omaniku ja liikleja õigused ja kohustused ning vastutuse liiklusohutusnõuete rikkumise eest, reguleerib teehoiu, tee kasutuse ja kaitse korraldamist ja rahastamist ning inimeste ja keskkonna kaitset liiklusest tulenevate ohtude eest. 

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Juuli 29, 2017
Vaatamisi: 2616

Vastu võetud 15.05.2002

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Juuli 28, 2017
Vaatamisi: 2212

§ 1.  Seaduse ülesanne

 (1) Korteriühistuseadus sätestab korteriühistu õigusliku seisundi, tegevuse aluste ja lõpetamise erisused.

 

Loe lisa