Autor: Andres Larin
on Juuli 29, 2017
Vaatamisi: 2721

Vastu võetud 15.05.2002

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Juuli 28, 2017
Vaatamisi: 2290

§ 1.  Seaduse ülesanne

 (1) Korteriühistuseadus sätestab korteriühistu õigusliku seisundi, tegevuse aluste ja lõpetamise erisused.

 

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Juuli 28, 2017
Vaatamisi: 2074

1. peatükk KORTERIOMAND

§ 1.  Korteriomandi mõiste

 (1) Korteriomand on omand ehitise reaalosa üle, millega on ühendatud mõtteline osa kaasomandist, mille juurde reaalosa kuulub. Reguleerimata küsimustes kohaldatakse korteriomandile asjaõigusseaduse kinnisomandi sätteid.

Loe lisa