Autor: Andres Larin
in Ehitus
on Juuli 18, 2017
Vaatamisi: 5884

Katus on ehitise ülemine, sademete eest kaitsev osa.

Katus koosneb katusekattest ja kandvast osast, mis edastab lume- ja tuulekoormuse ning omakaalust tingitud koormuse seintele või tugedele.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
in Ehitus
on Juuli 15, 2017
Vaatamisi: 2460

Betoonpõranda valamine ja viimistlemine ei ole töö kergete killast ja nõuab teadmisi ning soovitavalt ka praktilisi kogemusi. Kes on aga siiski võtnud plaani ise see töö ära teha, siis on hea teada mõnda olulisemat tööetappi.

Kui plaanitakse hakata ise betoonpõrandat valama, siis esmalt tuleks võtta laser nivell ja kontrollide põranda kõikumine ning seejärel arvutada vajamineva betooni hulk, arvestades seejuures põranda keskmist kõrgust. Tööks läheb tarvis ka rihtlatti, mis peab olema vastavuses ruumi mõõtmetega. See tähendab, et rihtlatt peaks olema piisavalt pikk, et ulatuda ühest seinast teise. Leides sobiva pikkusega lati, sujub töö palju ladusamalt. Muidugi läheb tööks vaja sliipi ehk metall hõõrutit, millega vabanetakse ebaühtlustest ning suunatakse betoon vajalikesse kohtadesse. Lõpuks kasutatakse üldjuhul kopteri abi, et lõpptulemus saaks võimalikult sile ja tasane.

Loe lisa
Autor: Andres Larin
in Ehitus
on Juuli 14, 2017
Vaatamisi: 2037

Hoone kõige silmapaistvam osa on fassaad, millelt pudenev krohv ning luitunud ja kooruv värv ei tee au ühelegi majale. Kui aga majaühistu on jõudnud otsusele fassaad korrastada, oleks seda mõttekas teha koos soojustamisega.

Fassaadi renoveerimiseks nimetatakse suuremamahulisi töid nagu soojustamine, krohvimine või uue fassaadikatte paigaldamine. Renoveerimisel tuleb tähelepanu pöörata kõigile ehitisele esitatavatele olulistele nõuetele ehk mehaaniline tugevus ja stabiilsus, tuleohutus, hügieenilisus, tervise- ja keskkonnaohutus, kasutusohutus, mürakaitse, energiasääst ja energiatõhusus, jätkusuutlikkus, esteetilised ja arhitektuuriajaloolised väärtused.

Loe lisa