Autor: Andres Larin
on Juuli 10, 2017
Vaatamisi: 2087

Kinnisvarasõnastik annab sulle tasuta, kohese ligipääsu sadadele kinnisvaraga seotud terminitele. 

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Juuli 03, 2017
Vaatamisi: 3241

1. osa
ÜLDOSA

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse kohaldamine

 (1) Käesoleva seaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele, mis ei ole tekkinud lepingust. 

Loe lisa
Autor: Andres Larin
on Juuli 03, 2017
Vaatamisi: 1989

1. osa ÜLDOSA
1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse ülesanne

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele.

Loe lisa